Współpracownicy

prof. dr hab. Michał Baczkowski – Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Wołodymyr Dolinowski – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie
mgr Olga Dyba – Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział w Krakowie
dr Łukasz Jewuła – III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie
dr hab. Tomasz Kargol – Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
mgr Roman Marcinek – Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział w Krakowie
dr Rostysław Melnyk – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie
dr Konrad Meus – Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
dr Bohdana Petryszak – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie
dr hab. Krzysztof Ślusarek – Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr hab. Grzegorz Zamoyski, prof. PRz – Katedra Nauk Humanistycznych Politechniki Rzeszowskiej, Archiwum Państwowe w Rzeszowie